Các cơ hội việc làm trong hệ thống chính quyền cho cộng đồng người Việt nhập cư

Làm việc cho hệ thống công tại Đức thường bị nhận định là không dành cho người có nguồn gốc

Read more

Các kênh hỗ trợ người tị nạn chiến tranh từ Ukraine sang Đức-Berlin của Hội người Việt Berlin Brandenburg

Từ ngày thứ 6, 04.03.2022, Hội người Việt Berlin & Brandenburg thiết lập những kênh thông tin khẩn cấp (bằng

Read more

Các quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Hội, Nhóm sở thích đang sinh hoạt tại Hội người Việt Berlin

Từ ngày 15.11.2021 thành phố Berlin đã triển khai các quy định mới về phòng chống dịch và các quy

Read more

Bộ trưởng Bộ Tài chính Bang Hessen, ông Thomas Schäfer tự tử

Bộ trưởng Bộ Tài chính Bang Hessen, ông Thomas Schäfer tự tử https://www.hessenschau.de/politik/ministerpraesident-bouffier-zum-tod-von-thomas-schaefer-er-war-verzweifelt-und-ging-von-uns,schaefer-pk-bouffier-100.html Ông Thomas Schäfer- Bộ trưởng Bộ Tài

Read more

Thông tin về gói hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp, tra cứu thông tin và khai , nộp đơn bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa ngày 27.03.2020.

Chú ý: Chính phủ đã ra quyết định sử dụng quỹ hỗ trợ 500.000,00 € và 100 Mio €  cho

Read more

Thông tin về Coronavirus ở Berlin 16.03.2020:

Các tin cập nhật liên tục trong ngày có thể theo dõi qua links https://www.morgenpost.de/berlin/article228696793/Coronavirus-in-Berlin-Brandenburg-Newsblog-Newsticker-Covid-19-SARS-Cov-2-aktuell.html https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-will-geschaefte-schliessen-li.77734 Tính đến 16:30 giờ

Read more

Thông tin về Coronavirus ở Berlin 15.03.2020

Các tin cập nhật liên tục trong ngày có thể theo dõi qua links sau : https://www.morgenpost.de/berlin/article228696793/Coronavirus-in-Berlin-Brandenburg-Newsblog-Newsticker-Covid-19-SARS-Cov-2-aktuell.html https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/283-menschen-mit-coronavirus-in-berlin-infiziert-li.77734 Tính đến

Read more