Chương trình hỗ trợ tài chính quá độ của chính phủ liên bang (Überbrückungshilfe-Programm)

Chương trình hỗ trợ tài chính quá độ của chính phủ liên bang (Überbrückungshilfe-Programm)

Mục đích của việc hỗ trợ tài chính quá độ cho các tháng sáu, bẩy và tám 2020 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp bị liên đới trực tiếp hoặc gián tiếp do các chế tài bắt buộc trong đại dịch Corona, là để giúp đỡ họ duy trì sự tồn tại tại của doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ tài chính lần này dưới dạng hỗ trợ chi trả các chi phí cố định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thất thu phần lớn doanh thu do dịch bệnh Corona.

Những điểm chính yếu của chương trình hỗ trợ tài chính quá độ:

. Mục đích của chương trình

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì sự tồn tại, những doanh nghiệp phải đóng cửa hoàn toàn hoặc từng phần hoặc bị thất thu lớn do phải thực hiện các chế tài trong đại dịch.

.  Doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ của chương trình

Những doanh nghiệp và tổ chức thuộc tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế không thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ bình ổn kinh tế (Wirtschaftsstabilisierungs-fonds) (chú thích của người dịch: dành cho các doanh nghiệp có doanh thu trên 50 triệu hoặc trên 250 lao động) và việc kinh doanh của họ do khủng hoảng Corona phải đình chỉ thường xuyên toàn bộ hoặc phần lớn công việc kinh doanh của mình.

Tất cả các doanh nghiệp tự lập một thành viên (Soloselbstständige), những người hành nghề tự do (Freiberufler) mà việc hành nghề này là việc lao động kiếm sống chính yếu cũng có quyền hưởng chế độ từ chương trình này.

Việc phải đình chỉ kinh doanh hoàn toàn hoặc phần lớn do khủng hoảng Corona được xem xét khi doanh thu của hai tháng tư và năm 2020 tính gộp lại bị giảm thiểu từ 60 % trở lên so với hai tháng tư và năm năm 2019.

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sau tháng tư 2019 thì phải lấy doanh thu của hai tháng mười một và tháng mười hai 2019 làm cơ sở so sánh.

Các doanh nghiệp đã có khó khăn trong kinh doanh vào thời điểm 31.12.2019 không được hưởng hỗ trợ từ chương trình này.

Các doanh nghiệp không hành nghề cho đến hết tháng tám 2020 thì sẽ phải trả lại khoản tiền hỗ trợ này. Các doanh nghiệp đã kết thúc kinh doanh hoặc đã báo phá sản không được hưởng hỗ trợ từ chương trình này.

Thời hạn đặt đơn kết thúc vào ngày 31.08.2020 và thời hạn được nhận tiền kết thúc vào 30.11.2020.

 • Những chi phí được hỗ trợ

Những chi phí được hỗ trợ là những chi phí thường xuyên phải trả do giàng buộc hợp đồng hoặc do công sở qui định và không thể đơn phương thay đổi được trên cơ sở của danh mục dưới đây:

 1. Tiền thuê nhà và các phòng ốc liên quan trực tiếp đến việc kinh doanh của doanh nghiệp. Những phòng ốc dành cho cá nhân không thuộc diện được hỗ trợ.
 2. Các loại chi phí khác liên quan đến tiền thuê nhà
 3. Chi phí do vay tín dụng
 4. Các chi phí do thuê mướn xe cộ, trang thiết bị hành nghề và trả góp
 5. Các chi phí cần thiết cho việc bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị và chi phí cho việc sử lý số liệu kỹ thuật số
 6. Các chi phí điện, nước, lò sưởi và các biện pháp vệ sinh
 7. Thuế bất động sản
 8. Các chi phí sử dụng Lizenz
 9. Các loại bảo hiểm, đặt mua báo, tạp chí và các chi phí cố định khác
 10. Phí tổn cho tư vấn thuế trong khuôn khổ của việc xin hỗ trợ tài chính này
 11. Các chi phí cho học sinh học nghề
 12. Các chi phí nhân công trong thời gian xin hỗ trợ, những người chưa được tính vào diện hưởng tiền dưới dạng tiền lương do nghỉ việc ngắn hạn (Kurzarbeitergeld) sẽ được hỗ trợ ở dạng đổ đồng ở mức 10 % các chi phí cố định tại các mục từ 1 đến 10 trên đây. Các chi phí đảm bảo đời sống hoặc tiền lương cho doanh nhân không thuộc diện được hỗ trợ.
 13. Riêng đối với các doanh nghiệp làm du lịch thì tiền hỏa hồng (Provision) mà Văn phòng du lịch phải trả lại cho các Công ty lữ hành do khách hàng hủy các chuyến du lịch vì khủng hoảng Corona, sẽ được tính tương tự như là các chi phí cố định theo các điểm từ 1 đến 12.

Những chi phí cố định từ 1 đến 9 phải được xác định từ trước 01.03.2020.

 

 • Các kiểu dạng hỗ trợ và cách tính mức hỗ trợ

Khi doanh thu của doanh nghiệp trong tháng xin hỗ trợ so với cùng tháng này của 2019 bị giảm

– quá 70 %, thì sẽ được hỗ trợ 80% các chi phí cố định,

–   trong khoảng từ 50 % và 70 %, thì sẽ được hỗ trợ 50 % các chi phí cố định,

–   trong khoảng từ 40 % và 49 %, thì sẽ được hỗ trợ 40 % các chi phí cố định,

Đối với các doanh nghiệp thành lập sau tháng sáu 2019 thì lấy các tháng mười hai 2019 cho đến tháng hai 2020 làm cơ sở so sánh.

Nếu tháng nào đó trong thời gian xin hỗ trợ mà doanh thu đạt từ 60 % trở lên so với chính tháng đó của 2019 thì doanh nghiệp phải trả lại tiền hỗ trợ cho tháng đó.

Số tiền hỗ trợ theo các điều kiện nói trên là thuộc diện phải khai là thu nhập theo các quy định thuế thu nhập nói chung.

 

 • Mức hỗ trợ tối đa

Mức hỗ trợ này tối đa là 150.000 € cho ba tháng.

Đối với các doanh nghiệp có đến năm công nhân thì được hỗ trợ tối đa là 9.000 € cho ba tháng; đối với các doanh nghiệp có đến 10 công nhân thì được hỗ trợ tối đa 15.000 € cho ba tháng.

Tất cả các mức hỗ trợ tối đa này chỉ có thể được chu cấp thêm trong những trường hợp ngoại lệ có lý do chính đáng.

Trường hợp ngoại lệ có lý do chính đáng là khi số tiền đáng lý được hỗ trợ trên cơ sở tính theo chi phí cố định cao hơn ít nhất hai lần so mức tiền được hỗ trợ tối đa. Trong những trường hợp này người đệ đơn, ngoài mức tiền hỗ trợ tối đa, còn được hỗ trợ thêm 40 % của số tiền chi phí cố định còn lại so mới mức chi phí đã được hỗ trợ như thông thường chưa được xem xét đến, nếu như doanh nghiệp trong tháng được hỗ trợ bị thất thu trong khoảng từ từ 40 % đến 70 %. Khi thất thu quá trên 70 % thì sẽ được hỗ trợ 60 % nữa của số tiền chi phí cố định còn lại so mới mức chi phí đã được hỗ trợ tối đa chưa được xem xét đến. Mức hỗ trợ tối đa 150.000 € cho 3 tháng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Ví dụ: Một hãng triển lãm với 10 công nhân bị thất thu kinh doanh trong thời gian xin hỗ trợ trên 70 % mà có

a) 10.000 € tiền chi phí cố định. Tiền được hỗ trợ sẽ là 8.000 €.

b) 20.000 € tiền chi phí cố định: Tiền hỗ trợ sẽ là 15.000 €. Với cách tính hỗ trợ là 80 % thì mức được hưởng hỗ trợ là 16.000 €, nhưng sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 15.000 € như đã qui định ở trên.

c) 50.000 tiền chi phí cố định: Tiền hỗ trợ trong trường hợp này sẽ là 33.750 € (= 15.000 + 18.750), vì đây là một trường hợp ngoại lệ có lý do chính đáng.15.000 € hỗ trợ tối đa tương ứng với 80 % của 18.750 €. Các chi phí cố định còn lại chưa được xem xét là 31.250 € (= 50.000 – 18.750) sẽ được hỗ trợ ở mức 60 % sẽ là 18.750 € (= 31.250 x 0,6).

. Thời hạn hiệu lực của chương trình

Chương trình này được thực hiện cho các tháng 6, 7 và 8 của năm 2020. Việc hỗ trợ này tối đa cho ba tháng.

. Các chứng từ cần thiết

Con số người lao động là con số người lao động của doanh nghiệp đã được quy đổi tương đương với số người lao động làm cả ngày (Vollzeit) vào thời điểm 29 tháng hai 2020.

Các chứng lý cho việc thất thu kinh doanh và các chi phí cố định cần được hỗ trợ sẽ được thực hiên trong hai công đoạn.

Trong công đoạn 1 (công đoạn đệ đơn) người cố vấn thuế của doanh nghiệp sẽ trình bầy một cách đáng tin cậy về việc thỏa mãn các điều kiện cần thiết để được hỗ trợ và các chi phí cố định thuộc diện được hỗ trợ; trong công đoạn 2 giai đoạn nộp các chứng từ thực tế (các chứng từ bổ sung).

Công đoạn 1:

– Thất thu kinh doanh: khi làm đơn doanh nghiệp khai báo dự toán doanh thu của mình cho hai tháng tư và năm 2020. Đồng thời doanh nghiệp dự báo doanh thu của mình cho các tháng xin hỗ trợ (6, 7 và 8).

– Các chi phí cố định: khi làm đơn doanh nghiệp dự báo một các chi phí cố định dự kiến phải chi và muốn được hỗ trợ.

Việc đệ đơn sẽ được thực hiện thông qua một tư vấn thuế và các hồ sơ sẽ phải  chuyển đến cơ quan chu cấp tiền của các bang dưới dạng kỹ thuật số. Sau đó đơn mới được xử lý.

Công đoạn hai:

– Giảm thiểu doanh thu: khi đã có các số liệu doanh thu thực tế cho thời gian thất thu trong các tháng tư và năm 2020 thì các số liệu này sẽ được chuyển đến cho công sở nhận đơn của Bang thông qua tư vấn thuế. Nếu các số liệu cho thấy doanh thu vượt quá 60 % so với cùng tháng này của 2019, thì sẽ phải trả lại các khoản tiền đã được hỗ trợ.

Đồng thời tư vấn thuế cũng phải thông báo cho cơ quan chu cấp tiền khi có các số liệu chính thức về doanh thu của các tháng xin tiền hỗ trợ. Việc thông báo này cũng có thể thực hiện sau khi chương trình đã kết thúc.

Nếu các số liệu doanh thu khác so với dự kiến ban đầu ban đầu thì số tiền hỗ trợ quá mức cho phép cũng phải trả lại hoặc quá ít thì sẽ được hỗ trợ bổ sung.

 • Các chi phí cố định: tư vấn thuế sẽ chuyển các số liệu chi phí cố định cuối cùng đến công sở chu cấp tiền. Việc này cũng có thể thực hiện sau khi chương trình đã kết thúc. Nếu có sự chênh lệch giữa thực tế và dự báo thì số tiền đã được trả quá phải trả lại hoặc nếu quá ít sẽ được hỗ trợ bổ sung.

Trích dịch từ Eckpunkte „Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen“

Nguồn: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/eckpunkte-fuer-das-konjunkturpaket.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Hội người Việt Nam Berlin&Brandenburg e.V.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *