Thông tin về Coronavirus ở Berlin 16.03.2020:

Các tin cập nhật liên tục trong ngày có thể theo dõi qua links https://www.morgenpost.de/berlin/article228696793/Coronavirus-in-Berlin-Brandenburg-Newsblog-Newsticker-Covid-19-SARS-Cov-2-aktuell.html https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-will-geschaefte-schliessen-li.77734 Tính đến 16:30 giờ

Read more

Thông tin về Coronavirus ở Berlin 15.03.2020

Các tin cập nhật liên tục trong ngày có thể theo dõi qua links sau : https://www.morgenpost.de/berlin/article228696793/Coronavirus-in-Berlin-Brandenburg-Newsblog-Newsticker-Covid-19-SARS-Cov-2-aktuell.html https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/283-menschen-mit-coronavirus-in-berlin-infiziert-li.77734 Tính đến

Read more

SPRACHCAFE – Tiếng Đức giao tiếp cho người Việt tại Berlin – Từ 25.04.2024

Bạn đang tìm người cùng luyện tiếng Đức từ A1 đến B1? Bạn đang cần người hướng dẫn giải đáp

Read more

TẾT HỘI VIÊN 2024 – NĂM MỚI GIÁP THÌN

Tết Hội Viên đầu tiên sau đại dịch Mỗi dịp Tết đến, trái tim người Việt đều mong nhớ quê

Read more