Các quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Hội, Nhóm sở thích đang sinh hoạt tại Hội người Việt Berlin

Từ ngày 15.11.2021 thành phố Berlin đã triển khai các quy định mới về phòng chống dịch và các quy

Read more