CHUYÊN ĐỀ

Các bạn thân mến,

với mục chuyên đề này các bạn có thể tải về máy của mình những tài liệu có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của chúng ta, những thay đổi về luật pháp, những chính sách mới và cả những thông tin mang tính chất cẩm nang mà chúng tôi đã lựa chọn. Vì số lượng thông tin lớn nên chúng tôi không thể dịch hết ra tiếng Việt, bởi vậy ở đây còn có nhiều tài liệu gốc bằng tiếng Đức. Chúng tôi sẽ cố gắng dịch hoặc tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt để một số người còn hạn chế về tiếng Đức cũng có thể cập nhật.

Những tài liệu đã dịch ra tiếng Việt sẽ có tựa đề bằng tiếng Việt, còn những tài liệu gốc vẫn để nguyên tiếng Đức. Do đó các bạn dễ tìm hơn.

Hỏi và đáp luật nhập cư

Teures neues Jahr 2012

HARTZ IV