ẢNH

Đại hội toàn thể hội viên Hội người Việt Nam Berlin-  Brandenburg nhiệm kỳ 2020-2021

Múa Quạt

Múa quạt

Lễ hội hè