LIÊN HỆ

Hội người Việt nam ở Berlin và Brandenburg

Marzahner Straße 17,

Phòng H3b và H2

(Nằm trong TTTM Thái Bình Dương)

Briefkasten Nr.: 65 (Số thùng thư)

13053 Berlin

Telefon & Fax: (030) 2390 8800

(030) 2390 8803

Chúng tôi có thể tư vấn Online qua Skype hoặc Zoom.

Các bạn gọi điện trước để đăng ký :

Skype: VdV Berlin

Zoom: Hoi Nguoi Viet Berlin

e-mail: contact@vietnam-bb.de

Web: www.vietnam-bb.de

Họ và tên (yêu cầu)

Email (yêu cầu)

Điện thoại

Tiêu đề

Nội dung