LIÊN HỆ

Hội người Việt nam ở Berlin và Brandenburg

Địa chỉ: Marzahner Straße 17, 13053 Berlin

Phòng H3B và H2 – Nằm trong TTTM Thái Bình Dương

Briefkasten Nr.: 65 (Số thùng thư)

Telefon: (030) 2390 8800

Fax: (030) 2390 8803

E-mail:

n.viet-berlin@gmx.de

contact@vietnam-bb.de

Web: www.vietnam-bb.de

Chúng tôi có thể tư vấn Online qua Zoom.

Các bạn gọi điện trước để đăng ký :

Zoom: Hoi Nguoi Viet Berlin

    Họ và tên (yêu cầu)

    Email (yêu cầu)

    Điện thoại

    Tiêu đề

    Nội dung