LIÊN HỆ

Hội người Việt nam ở Berlin và Brandenburg

Địa chỉ: Herzbergstr. 128-139/ Haus 2, 10365 Berlin (nằm trong TTTM Đồng Xuân)

Telefon: (030) 2390 8800

E-mail:

n.viet-berlin@gmx.de

contact@vietnam-bb.de

Web: www.vietnam-bb.de

Facebook:

https://www.facebook.com/VietnameseninBerlin

https://www.facebook.com/IntegrationszentrumfuerVietnamesen

Chúng tôi có thể tư vấn Online qua Zoom.

Các bạn gọi điện trước để đăng ký :

Zoom: Hoi Nguoi Viet Berlin

    Họ và tên (yêu cầu)

    Email (yêu cầu)

    Điện thoại

    Tiêu đề

    Nội dung