Sommerfest 2019 bei Vereinigung der Vietnamesen in Berlin- Brandenburg

Như thường niên Sommerfest 2019 tại Hội người Việt Nam Berlin Brandenburg được tổ chức tại khuôn viên của Hội với sự tham gia của các Hội viên và đông đảo thành viên của các nhóm sở thích và khách mời.