Hoạt Động

Hội người Việt Berlin Brandenburg hiện có 3 mảng hoạt động chính:

Tư vấn nhập cư: hoạt động tư vấn (miễn phí) được tiến hành trực tiếp tại văn phòng hội (Herzbergstr. 128-139/ Haus 2, 10365 Berlin) và online (qua Zoom/ facebook/ Zalo). Trước khi tới, vui lòng gọi điện/ nhắn tin để đặt lịch hẹn. Thông tin cho việc đặt lịch hẹn được gửi kèm trong đường link phía trước.

Sinh hoạt cộng đồng và các nhóm sở thích: các hội nhóm đoàn thể sinh hoạt theo giờ đăng ký của họ ở nhiều địa điểm khác nhau mà chúng tôi hỗ trợ liên kết/ đăng ký trong khu vực Marzahn/ Lichtenberg

Các lớp học kỹ năng, học tiếng Đức, Việt: được tổ chức thường xuyên qua Online và trực tiếp tại VP Hội.

Liên hệ để được tư vấn và đăng ký: