SPRACHCAFE – Tiếng Đức giao tiếp cho người Việt tại Berlin – Từ 25.04.2024

  • Bạn đang tìm người cùng luyện tiếng Đức từ A1 đến B1?
  • Bạn đang cần người hướng dẫn giải đáp thắc mắc về bài tập?
  • Bạn có thời gian vào chiều thứ 5 hàng tuần?
Sprachcafe – Sprachtandem là chương trình dành cho  người Việt có trình độ tiếng Đức từ A1 đến B1 muốn thực hành giao tiếp tại Berlin. Thông qua các buổi hẹn vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, chúng tôi thúc đẩy văn hóa học tiếng Đức, cung cấp địa điểm gặp gỡ và kết nối người học có nhu cầu trong cộng đồng.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ hòa nhập cho người Việt của Hội người Việt Berlin Brandenburg, kết hợp với chương trình Stadtteilmütter của tổ chức Verein für aktive Vielfalt. Chương trình đã chạy thử thành công vào cuối 2023 và chính thức bắt đầu vào Thứ 5 ngày 25.04.2024.
 
🗓 Thời gian: Thứ 5 hàng tuần (13 – 15 giờ)
📌 Địa điểm:
Văn phòng Hội người Việt Berlin Brandenburg e.V.
Herzbergstr. 128-139, Haus 2, 10365 Berlin
.
👉 Điều kiện tham gia:
 
1. Trình độ tiếng Đức: Từ A1 tới B1
2. Mong muốn thực hành tiếng Đức giao tiếp
3. Có thời gian vào chiều thứ 5 hàng tuần
 .
👉 Chương trình đặc biệt hướng tới:
 
– Học viên các lớp tiếng Đức của Hội
– Người đang học tiếng Đức tại khu vực Berlin
– Người Việt có nhu cầu giao lưu, trao đổi, học tập bằng tiếng Đức
👉 Người hướng dẫn là ai?
 
– Nhân viên Hội người Việt Berlin Brandenburg
– Các Stadtteilmütter.
– Người có trình độ tiếng Đức tốt (B2, C1 hoặc cao hơn) muốn tham gia hỗ trợ có thể liên lạc với Quản lý dự án Nguyen Ngoc Anh
 .
Lưu ý:
Nếu có sự thay đổi thì chúng tôi sẽ cập nhật trên các kênh truyền thông (website/ facebook).

❓Thông tin liên lạc và các câu hỏi liên quan xin liên hệ về:
 
– Website Hội người Việt Berlin Brandenburg: https://vietnam-bb.de/vi/
– Facebook của Hội người Việt: https://www.facebook.com/VietnameseninBerlin
– Facebook dự án Integrationszentrum: https://www.facebook.com/IntegrationszentrumfuerVietnamesen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *