Công việc của chúng tôi

Hội người Việt là một trong những trung tâm giao lưu cho người Việt Nam tại Berlin và Brandenburg.

Văn phòng Hội người Việt luôn mở cửa tư vấn và giúp đỡ cộng đồng về các vấn đề liên quan đến cuộc sống, quá trình hội nhập vào xã hội Đức. Chúng tôi cũng giúp đỡ phiên dịch các giấy tờ liên quan đến công sở và cuộc sống tại Đức của người Việt.

Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp họat động với các cơ quan chính quyền, đòan thể, các hiệp hội của Đức và các nước khác chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, thù địch người nước ngòai.

Vào cuối tuần trụ sở văn phòng Hội là tụ điểm của các họat động thể thao, văn hóa, dạy tiếng Việt, tiếng Đức và tin học, là nơi gặp gỡ của các Câu lạc bộ và các nhóm sở thích.  Chúng tôi cũng tham gia tổ chức các giải thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn cộng đồng và khu vực, và các buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe, hưu trí, an sinh và các đề tài mà mọi người quan tâm.

Chúng tôi đã và đang cố gắng để trụ sở văn phòng Hội đã thực sự trở thành “Mái nhà chung của mọi người Việt Nam”.