Quy định về cách ly tại quận Berlin-Lichtenberg

1. Những biện pháp mới về cách ly tại Lichtenberg
Phòng Y tế Quận Lichtenberg đã ban hành một nghị định chung vào ngày thứ tư 04.11.2020 quy định những biện pháp mới về cách ly đối với những người dân của quận Lichtenberg. Quí vị sẽ thấy quy định mới này tại đây.
2. Những điểm quan trọng nhất:
– Nghị định chung này mang tính ràng buộc về mặt pháp lý.
– Đối với chỉ thị về việc cách ly hoặc cách ly tại gia không cần phải chờ quyết định của Phòng Y tế.
– Những người bị xét nghiệm dương tính Corona virút có nghĩa vụ phải ngay lập tức đi cách ly hoặc cách ly tại gia. Họ không phải chờ chỉ thị của Phòng Y tế. Họ chủ động lập danh sách những người mình đã tiếp xúc ở cấp độ I và nộp danh sách đó cho Phòng Y tế. Ngoài ra họ cần thông báo cho những người mình đã tiếp xúc về kết quả xét nghiệm dương tính.
– Những người đang chờ kết quả xét nghiệm theo chỉ thị Ngoài ra họ cần thông báo cho những người mình đã tiếp xúc về kết quả xét nghiệm dương tính.
– Những người đang chờ kết quả xét nghiệm theo chỉ thị (của phòng khám bác sĩ hoặc Phòng Y tế) và có triệu chứng bị ốm có nghĩa vụ phải tự mình cách ly, cho dù trước mắt chưa có quyết định của Phòng Y tế. Ngoài ra họ cần thông báo cho những người mình đã tiếp xúc.
– Những người tiếp xúc ở cấp độ I có nghĩa vụ phải tự cách ly, kể cả trong khi chưa có quyết định của Phòng Y tế.
– Thông điệp quan trọng nhất là: Quý vị trước mắt hãy hạn chế toàn diện mọi tiếp xúc!
3. Những quy tắc ứng xử – Những câu hỏi thường gặp
3.1. Tôi phải làm gì trong khi chờ kết quả xét nghiệm của tôi?
Nếu Quý vị có dấu hiệu hoặc triệu chứng bị ốm và đã xét nghiệm Corona trên cơ sở đề nghị của Phòng Y tế hoặc đề nghị của một bác sĩ, điều đó có nghĩa là bị nghi lây nhiễm. Quý vị lập tức phải đi cách ly. Quý vị không cần phải chờ quyết định của Phòng Y tế. Việc cách ly của Quý vị sẽ kết thúc trong trường hợp Quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính.
Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, đề nghị Quý vị thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản cho tất cả những người mà Quý vị đã tiếp xúc trực tiếp trong vòng hai ngày trước khi Quý vị có dấu hiệu bị ốm (Những người tiếp xúc ở cấp độ một). Dưới đây là định nghĩa của viện RKI về cấp độ các mối tiếp xúc có rủi ro .
Những người đó cần phải chú ý những dấu hiệu bị ốm và hạn chế mạnh việc tiếp xúc với những người khác. Những người đó vào thời điểm này chưa cần phải đi cách ly.
Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính thì thời gian cách ly của Quý vị sẽ bị kéo dài.
Quý vị phải ứng xử như thế nào trong thời gian bị cách ly, Quý vị có thể đọc tại tờ rơi của Viện RKI về cách ly .
3.2. Xét nghiệm của tôi là dương tính, tôi phải làm gì?
A. Quý vị có nghĩa vụ phải đi cách ly ngay lập tức hoặc ở lại chỗ cách ly. Quý vị đã tới chỗ cách ly này ngay sau khi Quý vị nhận được chỉ thị cần phải xét nghiệm hoặc Quý vị đã được xét nghiệm. Quý vị không cần phải chờ chỉ thị của Phòng Y tế. Cơ quan này sẽ liên hệ với Quý vị vào một thời điểm sau này.
Cách ly nghĩa là: Quý vị không rời khỏi nhà ở của mình, trừ trường hợp ra lấy thư hoặc đi đổ rác. Quý vị hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với những người khác trong hộ gia đình của mình. Nếu có thể Quý vị hãy ở trong phòng riêng của mình trừ các bữa ăn. Quý vị hãy đeo khẩu trang nếu Quý vị tiếp xúc với những người khác trong hộ gia đình của mình. Quý vị hãy thường xuyên mở cửa thông thoáng tất cả các phòng trong nhà mình. Nếu Quý vị có vườn hoặc có ban công thì Quý vị có thể ở đó một mình. Quý vị phải ứng xử như thế nào trong thời gian bị cách ly, Quý vị có thể đọc tại tờ rơi của Viện RKI về cách ly .
Việc cách ly sẽ kết thúc sau 14 ngày kể từ ngày bắt đầu có dấu hiệu bị ốm nếu trong vòng 48 tiếng vừa qua Quí vị hết dấu hiệu bị ốm. Nếu không việc cách ly sẽ mặc nhiên được kéo dài thêm bốn ngày nữa cho tới khi hết triệu chứng bị ốm tối thiểu trong 48 tiếng.
B. Quý vị hãy lập danh sách những người đã tiếp xúc. Quý vị hãy viết tất cả danh sách những người đã tiếp xúc gần gũi với Quý vị trong vòng hai ngày trước khi Quý vị có biểu hiện bị ốm gồm họ và tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ E-Mail. Bởi vì những người tiếp xúc gần gũi với Quý vị cũng có thể bị lây nhiễm. Để gợi ý cho Quý vị: Những người tiếp xúc gần gũi là những người mà Quý vị đã tiếp xúc trong phòng kín trong khoảng thời gian trên 15 phút mà không đeo khẩu trang và ở cự li dưới 1,5m. Những người thuộc diện này là những người tiếp xúc ở cấp độ I theo định nghĩa của viện RKI về cấp độ các mối tiếp xúc có rủi ro . Quý vị hãy gửi danh sách này cho Phòng Y tế theo địa chỉ corona@lichtenberg.berlin.de
C. Quý vị hãy thông báo cho những người tiếp xúc ở cấp độ I. Quý vị hãy thông báo cho những người tiếp xúc gần gũi (những người tiếp xúc ở cấp độ I) theo định nghĩa của viện RKI về cấp độ các mối tiếp xúc có rủi ro , để họ biết rằng họ bắt buộc phải đi cách ly ngay lập tức và những thông tin của Quý vị mang tính chất ràng buộc. Những người thuộc diện tiếp xúc này sẽ nhận được thông báo của Phòng Y tế vào một thời điểm sau này cũng như một giấy xác nhận để gửi cho nơi mình làm việc hoặc trường học bằng đường bưu điện hoặc qua E-Mail.
Những người đã được liên hệ không cần phải chờ quyết định của Phòng Y tế mà cần phải phản ứng ngay sau khi Quý vị đã gọi điện cho họ.
Việc cách ly sẽ kết thúc sau 14 ngày kể từ khi họ tiếp xúc gần gũi với Quý vị lần cuối cùng và nếu trong vòng 48 tiếng vừa qua họ hết dấu hiệu bị ốm. Quý vị phải ứng xử như thế nào trong thời gian bị cách ly, Quý vị có thể đọc tại tờ rơi của Viện RKI về cách ly .
3.3. Ai là người tiếp xúc ở cấp độ I?
Những người tiếp xúc gần gũi hoặc những người tiếp xúc ở cấp độ I là những người mà đã tiếp xúc với những người được xét nghiệm là dương tính Corona trong phòng kín trong khoảng thời gian trên 15 phút mà không đeo khẩu trang và ở cự li dưới 1,5m. Những người thuộc diện này là „những người tiếp xúc ở cấp độ I“ theo định nghĩa của viện RKI về cấp độ các mối tiếp xúc có rủi ro .
3.4. Là người tiếp xúc ở cấp độ I tôi phải xử lý như thế nào?
Quý vị có nghĩa vụ phải đi cách ly ngay lập tức! Có thể Quý vị nhận được thông tin này không phải trực tiếp từ Phòng Y tế hoặc của bác sĩ của Quý vị mà thông qua một người thứ ba (ví dụ như người đã bị lây nhiễm, nơi làm việc của mình hoặc ban lãnh đạo trường học). Những thông tin này dù vậy vẫn mang tính chất ràng buộc. Quý vị không được phép rời khỏi nhà ở của mình và cần phải tránh tiếp xúc với những người khác cùng trong hộ gia đình. Việc xét nghiệm virút chỉ cần thiết nếu bản thân Quý vị có những dấu hiệu bị ốm như sốt, ho hoặc đau cổ v..v.. Trong trường hợp này Quý vị hãy gọi điện ngay lập tức cho Phòng Y tế của quận nơi Quý vị sinh sống.
Việc cách ly đối với những người thuộc diện K1 không có triệu chứng sẽ kết thúc vào thời điểm 14 ngày sau khi tiếp xúc gần gũi với người bị xét nghiệm dương tính. Mặc dù Quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính, thời gian cách ly về cơ bản vẫn không được rút ngắn. Quý vị phải ứng xử như thế nào trong thời gian bị cách ly, Quý vị có thể đọc tại tờ rơi của Viện RKI về cách ly .
Nếu có triệu chứng bị ốm và kết quả xét nghiệm là dương tính thì Quý vị bị coi là ốm. Trong trường hợp này Quý vị hãy ứng xử như ở mục „Xét nghiệm của tôi là dương tính“.
Quý vị sẽ nhận được một thông báo của Phòng Y tế cũng như một giấy xác nhận để gửi cho nơi mình làm việc hoặc trường học qua đường bưu điện hoặc qua E-Mail.
3.5. Nếu có người liên hệ với tôi và thông báo cho tôi biết rằng Quý vị bị xét nghiệm dương tính Corona. Chúng ta đã tiếp xúc gần gũi với nhau. Tôi phải làm gì?
Quý vị hãy lập tức đi cách ly. Quý vị không cần phải chờ thông báo của Phòng Y tế mới bắt đầu đi cách ly. Phòng Y tế sẽ liên hệ bằng điện thoại với Quý vị vào một thời điểm sau này. Có thể là mấy ngày sau. Quý vị sẽ nhận được một thông báo của Phòng Y tế cũng như một giấy xác nhận để gửi cho nơi mình làm việc hoặc trường học qua đường bưu điện hoặc qua E-Mail. Quý vị phải ứng xử như thế nào trong thời gian bị cách ly, Quý vị có thể đọc tại tờ rơi của Viện RKI về cách ly .
3.6. Tôi có phải chấp hành việc cách ly hay không?
Có. Để bảo vệ những người xung quanh Quý vị và cũng vì lý do nếu không chấp hành, Quý vị có thể sẽ phải nộp một khoản tiền phạt tới 25.000 Euro.
3.7. Bồi thường / hoàn trả chi phí theo Bộ luật Phòng chống lây nhiễm khi bị cấm đi làm và khi cách ly
Nếu Quý vị thuộc diện được bồi thường hoặc hoàn trả chi phí , Quý vị có thể đọc tiếp những thông tin tại đây:
Hoàn trả chi phí theo Bộ luật Phòng chống lây nhiễm – đối với chủ thuê lao động
Bồi thường chi phí theo Bộ luật Phòng chống lây nhiễm – đối với người tự hành nghề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *