Giáo dục chính trị đa sắc tộc

VdV e.V.: Berlin 26.07.2020. Tại Hội người Việt nam Berlin & Brandenburg  đã kết hợp với tổ chức AIPOL (Giáo giục chính trị đa sắc tộc), tổ chức buổi đầu tiên nói chuyện về vấn đề giáo dục chính trị cho những người nhập cư và cộng đồng ngưởi nhập cư tại Đức.

Olga Gerber Koordinatorin des Projektes “Politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft:

Mục đích của buổi nói chuyện này:

1-Đại diện cộng đồng người di cư phát triển các định dạng và công cụ mới giáo dục chính trị để sử dụng sau này;

2- Kiến thức và kỹ năng sẽ được xây dựng nhân rộng thông qua đào tạo và hội thảo;

3-Cộng đồng người di cư trở thành người  giáo dục chính trị và đại diện cho lợi ích của cộng đồng của họ trên tất cả các chính trị và các cấp xã hội.

Như các bạn đều biết, nếu không có sự tham gia tích cực của cộng đồng người di cư vào các quy trình dân chủ, lợi ích của những người di cư không được xã hội để ý. Hiện nay hầu hết các nhóm người di cư không hề để ý đến chính trị của nước sở tại mình đang sống. Để đạt được điều này, giáo dục chính trị phải được mở rộng đến các cộng đồng có Văn Hóa khác nhau.

Thêm vào đó chỉ có hiểu biết về chính chị, xã hội nơi mình đang sống, cộng đồng những người nhập cư mới có thể nâng cao tầm hiểu biết, tham gia vào chính trị để có tiếng nói cho cộng đồng người nước ngoài tại Đức.

Mạnh Cường- VdV e.V.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *