Tiền trợ cấp cho trẻ em – Kinderzuschlag

Tiền trợ cấp bổ sung cho trẻ em (Kinderzuschlag)

 1. Điều kiện nhận Kinderzuschlag

 • Con sống cùng nhà với người làm đơn xin trợ cấp, con phải dưới 25 tuổi và chưa kết hôn
 • Người làm đơn xin trợ cấp cũng là người nhận tiền Kindergeld hàng tháng cho con mình
 • Thu nhập chưa trừ thuế của cả gia đình tối thiểu là 900 euro( đối với cặp vợ chồng) hoặc 600 euro ( đối với mẹ hoặc bố đơn thân nuôi con)
 • Người làm đơn có thể trang trải được cho cuộc sống của gia đình nếu ngoài thu nhập hàng tháng được nhận thêm tiền Kinderzuschlag và tiền Wohngeld.
 1. Khoản tiền Kinderzuschlag có thể nhận được
 • Tiền Kinderzuschlag được tính riêng cho mỗi một đứa trẻ. Người làm đơn sẽ được nhận nhiều nhất là 185 euro/ 1 đứa con mỗi tháng. Nếu có nhiều con khoản tiền sẽ tính chung theo số lượng con. Khoản tiền này sẽ được chuyển cho người đang nhận Kindergeld.
 • Kindergeld và Kinderzuschlag được chuyển khoản cùng ngày.
 1. Cách thức nộp đơn
 • Kinderzuschlag có thể xin online tại Sau khi làm đơn online khoảng 6 tuần nếu chưa nhận được câu trả lời thì mọi người có thể gọi điện đến số 0800 4555530 để hỏi về tình trạng hồ sơ của mình
 1. Thời gian nhận Kinderzuschlag
 • Thông thường mọi sẽ được nhận tiền Kinderzuschlag trong vòng 6 tháng. Sau khi quyết định cho tiền trong khoảng thời gian 6 tháng hết hiệu lực thì phải đặt đơn mới để tiếp tục nhận tiền.
 1. Hồ sơ cần nộp
 • Bảng lương bao gồm cả tiền Kurzarbeitergeld của 1 tháng trước khi đặt đơn.
 • Thông báo về hưu trí ( Rentenbescheid)
 • Thông báo về khoản tiền Elterngeld cũng như Bafoeg nếu có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *