Các kênh hỗ trợ người tị nạn chiến tranh từ Ukraine sang Đức-Berlin của Hội người Việt Berlin Brandenburg

Từ ngày thứ 6, 04.03.2022, Hội người Việt Berlin & Brandenburg thiết lập những kênh thông tin khẩn cấp (bằng

Read more