Một số Video giải thích các chủ đề trong XH bên cạnh việc phòng chống dịch Corona

Die Beschränkungen Sozialer Kontakte und des öffentlichen Lebens werden verlängert
Tại sao lại bàn luận nhiều về vấn đề đeo khẩu trang hay không?

Bạn làm thế nào khi bạn nghi ngờ, bạn bị nhiễm dịch Coronavirus ?
Bạn làm thế nào khi bạn bị cơ quan buộc phải ăn tiền Kurzarbitergeld ?
Bạn làm thế nào để đệ đơn xin tiền trợ cấp H4 ?

Mạnh Cường tổng hợp

Nguồn : https://handbookgermany.de/de/videos.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *