Hướng dẫn điền thỉnh nguyện thư cho gia đình ông Phạm Phi Sơn

Hiện tại thỉnh nguyện thư cho gia đình ông Phạm Phi Sơn trên trang openpetition đã có hơn 40.000 chữ ký, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người gặp khó khăn với tiếng Đức và các thông tin cần đưa.

Để hỗ trợ bà con dễ hiểu  và ký tên hơn, kèm đây chúng tôi xin hướng dẫn bằng hình ảnh về các thủ tục cần có (theo thứ tự đã đánh số).

Các vị trí đánh dấu mực đỏ là vị trí cần điền/ cần lưu ý.

 

Đường link thỉnh nguyện thư để ký tên: https://www.openpetition.de/petition/online/nach-35-jahren-in-sachsen-familie-pham-nguyen-muss-bleiben?fbclid=IwAR1tcq1sZ7RLuOnZu6XryN86sFno59RuWeG1bDQi9uv62kyvNzkqA0IjIKw#petition-main

3 thoughts on “Hướng dẫn điền thỉnh nguyện thư cho gia đình ông Phạm Phi Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *