Bản đồ chỉ số người lây nhiễm Virus Corona tại Đức

Bản đồ chỉ số lây nhiễm Virus Corona tại Đức.

Das Corona-Radar :So viele Menschen in Deutschland sind aktuell infiziert

Các con số chi tiết hơn từng địa bàn, xem links dưới đây

https://www.bild.de/ig/25d218bf-3eb8-4143-abec-68d2bda401c1/index/index.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *