Một số giải đáp về gói hỗ trợ Corona.

Giải đáp một số câu hỏi về gói hỗ trợ Corona:

Trong phần các câu hỏi thường gặp, các bạn chú ý đến câu hỏi đáp số 10 vì rất nhiều người quan tâm đến việc trả lại tiền gói hỗ trợ do không dùng hết, hoặc xin quá nhiều so với dự tính.

1- Tôi có thể dùng gói hỗ trợ “Corona Zuschuss” để chi trả cho lương của bản thân và tiền bảo hiểm sức khòe hay không ?

Trả lời : Số tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân tự hành nghề trong 3 tháng khi bị ảnh hưởng về kinh tế, có thể chi cho 4 vấn đề sau :

a- Trả tiền thuê mặt bằng cho vấn đề kinh doanh của mình

b- Tiền mướn hoặc thuê lại mặt bằng để sản xuất

c- Tiền vay nhà băng cho việc chi trả thuê mặt bằng kinh doanh và  mua các thiết bị phục vụ kinh doanh

d- Chi phí tài chính hoặc chi phí thuê hay mua hoặc trả dần xe ô tô, máy móc phục vụ cho kinh doanh.

Chi phí nhân sự không được chi trả bởi các quỹ liên bang.

Khoản trợ cấp nhà nước (5.000 EUR) có thể dùng để chi trả cho các chi phí hoạt động và vật chất và tài chính cũng như chi phí bảo hiểm nhân sự và bảo hiểm y tế.

2- Có thể đặt đơn xin gói hỗ trợ ” Corona Zuschuss” cùng với việc đệ đơn ăn tiền H4( Arbeitslosengeld 2) không?

Trả lời : Nếu bạn đã nộp đơn xin trợ cấp Corona, bạn cũng có thể đăng ký để nhận được tiền lợi ích cơ bản(Grundsicherung) cho những người tự hành nghề hoặc người đang tìm việc theo Quyển II của Bộ luật Xã hội (SGB II).

3- Người đăng ký 1 nửa tự hành nghề( Teilselbständiger) có được nhận trợ cấp Corona hay không?

Trả lời: Không, bạn chỉ có thể nộp đơn xin trợ giúp nếu bạn đăng ký, đó là nghề chính của mình. Qua công việc chính đó, sẽ tạo ra thu nhập chính hàng tháng để bạn tồn tại. Ngoài ra bạn phải ở trong tình trạng kinh tế bị đe dọa hoặc thiếu thanh toán do COVID-19 gây ra.

Teilselbständiger không được nhận số tiền hỗ trợ.

4- Những người đang là sinh viên có được nhận tiền hỗ trợ hay không?

Trả lời: Những người  hành nghề tự kinh doanh phải chịu đóng góp an sinh xã hội và phải có trách nhiệm khai thuế thu nhập. Họ cũng được đặt đơn xin hỗ trợ, kể cả trong trường hợp, họ vừa kinh doanh vừa theo học đại học.

Ngược lại, những sinh viên đang học và làm việc bán thời gian, họ vẫn hưởng Tarif Sinh viên, không phải đóng thuế. Thông thường họ chỉ được làm việc dưới 20 giờ một tuần( để hưởng quy chế làm việc bán thời gian) miễn thuế cho Sinh viên. Những sinh viên này không đủ điều kiện để nhận gói hỗ trợ Corona.

5- Những doanh nghiệp vừa khởi nghiệp có xin được gói hỗ trợ không ?

Trả lời: Những doanh nghiệp vừa khởi nghiệp được nhận gói hỗ trợ, nếu như doanh nghiệp đó đã đi vào hoạt động trước ngày 12.03.2020

6- Người chủ có được tính vào số lượng nhân viên không ?

Trả lời: Chủ doanh nghiệp không được tính vào số lượng nhân viên trong Betrieb, nếu như bạn thuê nhiều nhân viên làm việc.Bạn được tính là nhân viên khi bạn là người tự hành nghề và ghi vào phần Anzahl der Beschäftigten = 1.

7- Tôi có được phép đăng ký gói hỗ trợ Corona để trả thuế nhu nhập cuối năm hay không ?

Trả lời:  Bạn không được nhận tiền hỗ trợ Corona cho việc trả thuế cuối năm

8- Tôi có thể dùng gói hỗ trợ Corona để trả tiền lãi xuất vay ngân hàng hay không?

Trả lời: bạn có thể dùng số tiền trong gói hỗ trợ Coronba để trả tiền lãi xuất ngân hàng, khi số tiền bạn vay ngân hàng dùng cho việc xây dựng và phục vụ cho công ty của bạn hoạt động.

9- Tôi phải chú ý điều gì trong việc khai thuế khi nhận được gói hỗ trợ Corona?

Trả lời: Khi nhận được gói hỗ trợ, bạn phải khai báo là số tiền thu nhập khi làm thuế. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về loại chi phí hoạt động hoặc xử lý thuế trong tương lai, xin vui lòng viết thư cho sở thuế của bạn.

10- Tôi nhận được gói hỗ trợ với số tiền lớn hơn dự tính chi tiêu, tôi phải làm gì ?

Trả lời: Về nguyên tắc, mỗi người đệ đơn xin hỗ trợ phải tự kiểm tra xem mình có thực sự đang ở trong tình trạng kinh tế khó khăn do cuộc khủng hoảng Corona gây ra hay không? Nếu bạn thấy rằng, bạn không có quyền hoặc đã nộp đơn xin quá nhiều, vui lòng hoàn trả một phần hoặc tất cả các khoản trợ cấp như sau:

Kontoinhaber: Investitionsbank Berlin

IBAN: DE77 1011 0400 0010 1104 00

Verwendungszweck: Rückläufer Bescheid Cxxx-xxxx v. tt.mm.2020

Đề nghị viết từ “Rückläufer” trong  mục đích thanh toán(Verwendungszweck der Auszahlung) với số thông báo cá nhân (Bescheid-Nummer) của bạn và ngày tháng. ( bạn tìm thấy số Bescheid-Nummer này trong Kontoauszug của bạn, trong phần số tiền nhận từ gói hỗ trợ)

Phạm Mạnh Cường tóm tắt và lược dịch theo https://www.ibb.de/de

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *