Đường dây nóng hỗ trợ miễn phí bà con người Việt Nam

Hỗ trợ khách Việt nam:

Được sự đồng ý của Jobcenter Lichtenberg, chúng tôi thực hiện hỗ trợ miễn phí giúp quý bà con bằng tiếng Việt, đáp ứng các nhu cầu cần tư vấn cấp thiết về công việc và kinh doanh phát sinh từ hậu quả dịch Corona.

Địa chỉ liên lạc:

 

Tel.-Nr.: 030 23908802 (ngày làm việc trong tuần : 10 – 16 giờ )

E-Mail: contact@vietnam-bb.de

Trang mạng: https://vietnam-bb.de

Unterstützung für vietnamesische Kunden:

Mit Zustimmung des Jobcenters Lichtenberg bitten wir Ihnen kostenlose Beratung in Vietnamesisch für dringende Anliegen über Arbeit und Gewerbe in Folge der Coronakrise.

Nehmen Sie Kontakt mit uns unter:

 

Tel.-Nr.: 030 23908802 (Arbeitszeit Mo- Fr: von 10:00 Uhr bis16:00 Uhr )

E-Mail: contact@vietnam-bb.de

Trang mạng: https://vietnam-bb.de

Team- Vereinigung der Vietnamesen in Berlin& Lichtenberg e.V.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *