Thông báo trợ giúp

Văn phòng Hội người Việt Berlin & Brandenburg xin thông báo:

Được sự ủy quyền của Integrationsbeauftragte des Senats Berlin, chúng tôi tiếp tục tương trợ các bạn trong việc xin tiền trợ cấp Corona-Zuschuss. Miễn phí.

Hiện nay trương tình đang tạm nghỉ vài ngày để hòa nhập vào chương trình thống nhất toàn quốc. Tuy vậy các bạn vẫn có thể liên lạc với chúng tôi qua Email: contact@vietnam-bb.de

Ngoài ra, chúng tôi giúp đỡ các bạn điền đơn xin tiền thất nghiệp 1 và tiền xã hội trong trường hợp bạn đang nhận tiền chờ việc của sở lao động. Chúng tôi cũng có thể gửi mẫu đơn xin tiền harzt bốn là tiền dành cho người nghèo không có cách nào khác, qua thư điện tử, để bạn điền và mang đến nộp thùng thư của Trung tâm tìm việc làm.

Chúng tôi cũng phải xếp hàng như tất cả mọi người nên nếu có gì không thực hiện được ngay, mong các bạn thông cảm. Mọi chi tiết bạn có thể giải thích qua điện thoại 030 – 2399 8800 /02 /03 trong giờ làm việc.

Đại diện văn phòng hội người Việt

Nguyễn Hữu Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *