Ausflug nach Schwerin und Rostock

Đây là môt vài hình ảnh trong chuyến đi Rostock và Schwerin do hội tổ chức. Chủ nhật cuối tháng tám, chúng ta lại đi Dresden. Hẹn những chuyến đi sau nhé…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *