Neueste Beiträge

Điểm tin ngày 22.08.2020

Thông báo đặc biệt

Điểm tin ngày 28.06.2020

Điểm tin ngày 26.06.2020

Điểm tin ngày 23.06.2020

Điểm tin ngày 22.06.2020

Điểm tin ngày 17.06.2020

Điểm tin ngày 16.06.2020

Điểm tin ngày 15.06.2020

Điểm tin ngày 14.06.2020

Điểm tin ngày 13.06.2020

Điểm tin ngày 12.06.2020

Điểm tin ngày 3.06.2020.

Điểm tin ngày 2.06.2020

Điểm tin ngày 26.05.2020

Điểm tin ngày 25.05.2020

Aktion Obdachlosenhilfe 2019

Chúc mừng năm mới 2020

Làm việc qua Skyper

Luật ngoại kiều của Đức

Thăm viện bảo tàng Bode Museum

Darmkrebsvorsorge