Xem diễn kịch bằng tiếng Việt tại Sewanstr. 43

Thời gian: 14:30 (Vào cửa miễn phí từ 14:00 h)

Chủ nhật, 25.11.2018

Địa điểm: Zimmertheater tại Kultschule, Sewanstr. 43, 10319 Berlin

Buổi biểu diễn Forumtheater này có sự tham gia của cả khán giả, kéo dài tổng cộng khoảng 2 tiếng.  Với chủ đề cùng hiểu biết về người khuyết tật.

Kính mời bà con, anh chị em ở Berlin tới tham dự.

Văn phòng Hội người Việt Berlin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *